Cicle formatiu

Per què estudiar un Cicle Formatiu?

Actualment, estudiar un cicle formatiu es troba en auge, principalment per un canvi de les necessitats del nou alumnat que busca cada vegada més una educació pràctica i enfocada a la seva àrea d’interès.

Aquesta modalitat d’estudis ofereix continguts teòrics i pràctics que capacita a l’alumnat a fer tasques d’una professió específica gràcies a l’adquisició de competències i coneixements, requerits en un món laboral que es troba en canvi constant. La Laura Pubill Llach, professora de cicles formatius a La Salle La Seu d’Urgell, ens dona 8 raons que poden influir a l’hora d’estudiar un cicle.  

8 raons per estudiar un Cicle formatiu:

Hi ha diverses raons i motius que poden influir en la decisió d’estudiar un cicle formatiu:

  1. Formació específica i pràctica. L’alumnat aprèn i desenvolupa habilitats i coneixements que són directament aplicables al seu futur professional. Per tant, és una oportunitat per especialitzar-se i obtenir les eines necessàries per aconseguir èxit en un camp concret.
  • Inserció laboral. La formació en cicles formatius està dissenyada per respondre a les necessitats reals de les empreses i indústries que requereixen treballadors qualificats i ben preparats. Així doncs, estudiar un cicle formatiu ajuda l’alumnat a ser més competitiu en l’entrada en el mercat laboral i augmentar les seves oportunitats d’ocupació.
  • Professorat especialitzat. La presència de professors especialitzats enriqueix l’experiència educativa dels estudiants i els proporciona una base sòlida per a la seva futura carrera. Aquests, són professionals amb un coneixement profund del camp, que disposen d’habilitats didàctiques i que s’actualitzen constantment per estar formats en últimes tendències i canvis de cada sector.
  • Varietat en l’oferta. Existeix una àmplia varietat de cicles formatius disponibles de diferents famílies professionals. Per exemple, a La Salle La Seu d’Urgell, l’oferta formativa està formada per 5 cicles formatius; 2 de Grau Mitjà (Gestió Administrativa i Electromecànica de Vehicles Automòbils) i 3 de Grau Superior (Administració i Finances, Automoció i Màrqueting i Publicitat). El fet que hi hagi tanta oferta permet que l’estudiant pugui triar l’àrea que més l’apassiona. En l’actualitat, a Espanya, la Formació Professional compta amb més de 150 cicles formatius.
  • Aprenentatge continuat. Estudiar un cicle formatiu permet créixer i desenvolupar-se com a persona. L’alumnat aprèn a resoldre problemes, treballar en equip i adquirir les habilitats de comunicació necessàries per tenir èxit en la seva carrera professional.
  • Porta d’accés a la universitat. Completar un cicle formatiu pot obrir portes a la universitat, així com si el cicle formatiu està relacionat amb el camp d’estudi, l’alumne pot demanar un reconeixement de crèdits universitaris.
  • Temps i costos reduïts: Els cicles formatius tenen una durada de dos anys i el seu cost és inferior a les taxes universitàries.
  • Realització de pràctiques en empreses: L’alumnat ha d‘aplicar els seus coneixements en el món laboral realitzant la Formació de Centres de Treball (FCT). D’aquesta manera, apliquen els coneixements apresos a l’aula en un entorn laboral. Així doncs, són candidats més atractius per a les empreses en tenir experiència en el sector.

L’FP com a gran alternativa si es vol treballar o continuar formant-se

Cada vegada més, la formació professional esdevé com a primera opció a l’hora d’escollir quins estudis cursar, tant per la inserció laboral com per la continuïtat educativa que ofereix.  

Tanmateix, al comptar amb una àmplia oferta acadèmica, fa que sigui molt més atractiu per l’estudiant que té l’oportunitat d’estudiar el que més li agradi. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website