¿Què és l’FP?

La Formació Professional o FP engloba tot el conjunt d’ensenyaments els quals estan enfocats a preparar l’alumnat en un camp professional concret, per tal d’encaminar-lo dins el món laboral. Es caracteritza per tenir una vessant més pràctica i propera a les empreses, així com per la seva àmplia oferta formativa i el seu caràcter adaptatiu.

Des de La Salle Gràcia, ens parlen sobre les particularitats de la Formació Professional, així com sobre les seves modalitats: l’FP Dual i l’FP Online.

Nivells de la Formació Professional:

 1. FP bàsica: Es tracta de Cicles formatius d’una durada de 2 anys, destinats a aquells alumnes que no hagin finalitzat els seus estudis d’ESO.
 2. FP de Grau mitjà: Són aquells Cicles amb una durada de 2.000 hores, els quals s’agrupen en famílies professionals i s’obté la titulació de Tècnic/a del perfil professional que correspongui, permeten d’aquesta manera l’accés directe al món laboral o a estudis superiors, com els Cicles de Grau superior.
 3. FP de Grau superior: Amb una durada d’entre 2.000 i 2.540 hores, s’agrupen també amb famílies professionals i la titulació que s’assoleix és la de Tècnic/a Superior de la professió corresponent.

Quines branques existeixen dins l’FP?

L’oferta formativa de la Formació Professional abasta un total de 26 famílies professionals, les quals en destaquen les següents:

 • Àmbit social i Educatiu
 • Publicitat i Màrqueting
 • Sanitat
 • Biomedicina
 • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • Administració i Finances
 • Àmbit industrial
 • Hostaleria i Turisme
 • Imatge personal

Tanmateix, dins la Formació Professional trobem les modalitats de l’FP Dual i l’FP Online.

Pel que fa a la Formació Professional Dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. L’objectiu principal de l’FP Dual no és altre, doncs, que el d’aprendre treballant, establint d’aquesta manera vincles amb les empreses i millorant la formació, la qualificació i el desenvolupament de l’alumnat.

Es tracta d’una opció molt interessant, ja que els hi aporta una visió holística del sector i permet alhora, a les empreses formar a futurs treballadors dins el seu àmbit professional. 

Respecte a la Formació Professional Online, és una modalitat a distància i 100% oficial. Es tracta d’una formació innovadora, on es fa èmfasi al seguiment i acompanyament de l’alumne, per tal que pugui desenvolupar tot el seu potencial anant al seu ritme.

Així doncs, trobem que l’FP Dual se centra en una formació més específica envers l’FP tradicional, ja que es basa en l’aprenentatge donat per l’execució de la feina específica dins d’una empresa, mentre que la tradicional compta amb una formació més genèrica on l’alumnat pot realitzar les seves pràctiques dins d’una empresa en concret.  

A qui va dirigida la Formació Professional?

L’FP junt amb totes les seves modalitats, van dirigides tant a joves com adults/es que busquen adquirir unes habilitats i coneixements pràctics per tal d’exercir un treball específic.

Totes les opcions s’adapten a les necessitats del mercat laboral, ja que preparen a professionals altament qualificats per executar les tasques específiques de cada sector. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website